donderdag 13 augustus 2015

Recensie: 'Gezond verstand management' van Mathieu Siemons

Een klein handzaam boekje met tien simpele regels voor echte leiders, dat is het boek ‘Gezond verstand management’ van Mathieu Siemons. Leuk om tussendoor te lezen, zonder dat het hoogdravende nieuwe inzichten geeft.

Het boek Gezond verstand management’ van Mathieu Siemons is een klein handzaam boekje dat in korte tijd kan worden gelezen. De eerste vergelijking die zich aandiende was de vergelijking met de ‘tien geboden’, maar dat is duidelijk niet de intentie van het boekje. Ook is het niet het rode boekje van Mao met “de 10 Regels”.

Mathieu Siemons heeft niets meer of minder bedoeld dan het meegeven van regels die het dagelijks werk van een leidinggevende (en van degenen die leiding ontvangen) eenvoudiger en plezieriger te maken.

Uit het boekje spreekt de moraal dat mensen aan wie leiding wordt gegeven, zich ontwikkeld hebben tot zelfstandige individuen. Zij functioneren beter, het beste, met vertrouwen dan met controle en afscherming.

De diverse regels worden voorafgegaan door passende oneliners, zoals ‘Ieder mens is architect van zijn eigen lot’, als aandacht wordt besteed aan de regel: Ga uit van eigen kracht. Bij het uitdiepen wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: angst is een slechte raadgever, heb vertrouwen in je eigen kunnen en laat teleurstellingen los. Met dat laatste wordt bedoeld dat je verder moet gaan zeker als er teleurstellingen zijn ontstaan door zaken waar je zelf geen invloed op hebt.

Bij een andere stelregel wordt aandacht besteed aan: Geef ook aandacht aan positieve zaken. Als je dat dan doet doe het dan ook gemeend, oprechte aandacht! Naar de mening van de schrijver willen mensen niet werken voor de aandeelhouderswaarde, dat geeft een afstandelijk gevoel en dat bevordert de teamvorming niet.

Tenslotte nog een laatste regel: Respecteer en laat mensen in hun waarde. Dat betekent dat je medewerkers in een organisatie altijd serieus moet nemen. Sta voor hen open, beoordeel en veroordeel niet. Medewerkers in hun waarde laten is het meest essentiële aspect van leidinggevenden.

Naar mijn mening is het een leuk boekje om tussendoor te lezen en stil te staan bij (de) essentiële principes van het leidinggeven, meer dan dat wordt ook niet gepretendeerd. Slechts een klein storend puntje is het aantal tekstuele fouten. Dat had met een betere redactie kunnen worden voorkomen.

Interessante link
Geen opmerkingen:

Een reactie posten