zaterdag 12 januari 2013

Van Rijn en de zorg voor ouderen een irreële gedachte

Wat bezielt een staatssecretaris Van Rijn van VWS om de discussie aan te gaan over: 'Zelf je ouders helpen is toch heel normaal?' In welke tijdsbesef leeft deze bewindspersoon?

Ja jaren geleden was het gebruikelijk dat ouders voor hun kinderen zorgden. Dat de zoon het boerenbedrijf overnam en de ouders in het voorhuis gingen wonen. Maar deze periode ligt al lang achter ons. De maatschappij is veranderd, het is een 24 uurs economie geworden en het is gebruikelijk dat ouders gezamenlijk werken. We hebben onze samenleving daarop ingericht, we betalen daar de nodige premies voor.

Meedragen in de kosten dat zou kunnen als je meer dan de Balkenende norm verdient, toch meneer Van Rijn?

Het is onbegonnen werk en niet reëel om de tijd terug te zetten. Het zou verstandiger zijn als er in Den Haag zorgvuldig werd omgegaan met de Overheidsfinanciën!. Geen korte termijn denken en beslissingen, maar visies op de middellange- en lange termijn. Meer zoals ze in het bedrijfsleven doen, handelen met kennis van zaken en geen politiek bedrijven.

www.dickbosadvies.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten