maandag 21 januari 2013

Handboek risicomanagement van Urjan Claassen

Een echt studieboek dat inzichten biedt in hoe risicomanagement ingericht kan worden. Met kernachtige voorbeelden, zoals de financiële crisis, geeft Urjan Claassen tevens aan wat risicomanagement had kunnen betekenen om de risico's inzichtelijk te maken. De auteur stopt niet bij het geven van voorbeelden maar stelt ook oplossingsrichtingen voor. Wil je meer weten over risicomanagement dan is 'Handboek risicomanagement' een goede keuze!
In 'Handboek risicomanagement' richt Urjan Claassen zich op de praktijk van risicomanagement en onder andere de rollen die diverse spelers daarin spelen. Het boek wordt zeer systematisch opgebouwd en als er door analyse van onderwerpen zijwegen zichtbaar worden, zal de auteur het niet nalaten ook deze te betreden. Hij besteedt aandacht aan vragen als 'De reden waarom integraal risicomanagement er is?' en 'Wat kan risicomanagement betekenen?' Bekende referentiemodellen worden aangehaald, zoals het COSO-ERM model, terwijl tegelijkertijd ook de tekortkomingen van een dergelijk model worden belicht.

Naar de mening Claassen kan een risicomanagementmodel alleen kans van slagen hebben als er onder andere:
- eenzelfde risicotaal wordt gesproken;
- de organisatiedoelstellingen, -cultuur en -structuur helder zijn en gedragen worden door de top van de organisatie;
- risico's geïdentificeerd kunnen worden en de wil bestaat er iets aan te doen;
- de beheersprocessen ingericht zijn en
- er bij voortduring gemonitord wordt. Risicomanagement is een continu proces.

De lezer kan in het boek tegelijkertijd kennis opdoen over projectmanagement en de risico's die daarbij op de loer liggen, als ook de kritieke succesfactoren voor implementatie van risicomanagement. Claassen staat dan ook stil bij verschillende vormen van leiderschap en het kleurendenken.

Dit kleurendenken van Léon de Caluwé heeft te maken met vijf manieren van denken over veranderen, die elk uitgewerkt zijn in mensbeelden, eigenschappen, idealen en valkuilen. De vijf manieren van denken, elk getypeerd met een kleur, vertegenwoordigen de theorieën over veranderen. Je kunt pas helder communiceren over veranderen als je je bewust bent van de eigen en andermans voorkeuren. Het denken in kleuren is daarvoor geschikt als begrippenkader. Zo zou dat ook zo maar vergeleken kunnen worden met het boek van Stephen Covey als het gaat om 'Het derde alternatief' (begrijpen om begrepen te worden).

Sterk in 'Handboek risicomanagement' is het slot waar aandacht wordt besteed aan recente ontwikkelingen, zoals de kredietcrisis. Op herkenbare wijze beschrijft Claassen hoe deze crisis zich kon ontwikkelen en wat risicomanagement op dit terrein had kunnen betekenen.

Zie ook www.managementboek.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten