maandag 21 oktober 2013

Vreemde aanpak bij het innen van gemeentelijke belastingen!

In mijn adviespraktijk werd ik met het volgende geconfronteerd. Een van de huurders van een kamerunit in een appartementencomplex wordt aangeslagen voor de gemeentebelastingen. Dat laatste echter niet alleen voor hemzelf maar ook voor de omliggende 'gehuurde' units op dezelfde galerij. Navraag leerde mij dat de gemeente zich baseert op een uitspraak van de Hoge Raad die niets zegt over de wijze van invordering maar over het opleggen van de juistheid van de vordering zelf.

Wat gebeurt er nu? In de gemeentelijke basisadministratie (GBA) wordt, door de afdeling Belastingen van de gemeente, nagekeken wie degene is die het langste als huurder staat ingeschreven binnen het appartementencomplex en aan hem wordt de heffing opgelegd. Vervolgens mag hijzelf bij de andere huurders de penningen op gaan halen. Wat gebeurt er nu als er tussentijds mutaties zijn? vroeg ik aan een ambtenaar bij de betreffende gemeente. 'Jammer voor betrokkene, maar dat is zijn probleem en dan moet hij zijn vorderingsrecht, ten opzichte van de andere huurders, maar gaan uitoefenen'. Wat nu als een van de huurders, overigens allemaal studenten, naar het buitenland is vertrokken en die aangeeft jammer dan, ik ben er niet meer zoek het maar lekker uit? Dat betekent, volgens de betreffende ambtenaar, dat mijn cliënt die kosten zal moeten dragen. Bizarre ontwikkelingen!

De gemeente heeft voor deze aanpak gekozen. Mijn cliënt of wie dan ook heeft daar geen invloed op. Was dat anders geregeld zei de betreffende ambtenaar, bijvoorbeeld door de verschuldigde penningen mee te nemen in de verhuurprijs van de unit, dan zou dat betekenen dat de individuele huurder geen kwijting zou kunnen aanvragen bij de gemeente op grond van het feit dat hij/zij armlastig is. Dus had men binnen de gemeente maar besloten om te handelen zoals mijn cliënt nu is overkomen.

Een Overheid die alle mogelijkheden aan zijn kant heeft, zoals het GBA, kiest er - volgens mij vanuit gemakzucht - voor een van de huurders op te zadelen met het innen van de penningen die feitelijk op de individuele huurders/het gehuurde object drukken. Daarnaast  hebben zowel de Overheid als de Verhuurder het beste zicht op de mutaties als ook de financiën en middelen om de 'eventueel' gederfde penningen te vorderen.

De huidige praktijk is wat mij betreft uiterst ongepast!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten